woonzorgcentrum-01
woonzorgcentrum-02

Het woon- en zorgcentrum Sint-Anna richt zich vooral tot ouderen (65+) uit de regio Bekegem, Eernegem en Ichtegem, met voorrang voor bejaarden met een grote graad van zorgbehoevendheid en/of dementie.

Het is voor ons een dagelijkse bekommernis om te zoeken over hoe wij het geluksgevoel van onze bewoners kunnen verhogen, hoe wij kunnen bijdragen tot hun innerlijke rust en positieve levenskracht.

Pas als we meeleven met elke bewoner afzonderlijk, kunnen we iets betekenen voor de kwaliteit van hun leven en … sterven.

woonzorgcentrum-03
woonzorgcentrum-04
woonzorgcentrum-05

Medische en paramedische zorg

MEDISCHE BEGELEIDING

Bij opname in ons woonzorgcentrum Sint-Anna is iedere bewoner vrij om zijn of haar huisarts te behouden.

Wanneer een ziekenhuisopname noodzakelijk is, wordt de bewoner naar het ziekenhuis van zijn/haar keuze overgebracht. De coördinerende arts (CRA) van de voorziening is Dr. Jozef Lievens.

VERPLEGING EN VERZORGING

Het woonzorgcentrum beschikt over een gekwalificeerd team van verpleegkundigen en verzorgenden, die op ieder moment van de dag zorg op maat verlenen.

Het woon- en zorgcentrum voorziet in aangepaste opvang en een professionele belevingsgerichte begeleiding van personen met dementie.

KINE EN ERGO

Een team van kine’s en ergo’s staat in voor de dagelijkse behandeling van onze bewoners, om zo de zelfredzaamheid te bewaren, te verbeteren of te herstellen.

Zij staan ook in voor het aanvragen van de geschikte hulpmiddelen, zoals rolwagens, speciaal bestek, enz.

VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING

De vroegtijdige zorgplanning biedt de bewoners de mogelijkheid om hun wensen uit te spreken in verband met hun toekomstige medische zorgen en/of behandelingen, als ze ernstig ziek zouden worden.

We beschikken dan ook in Sint-Anna over een gemotiveerde werkgroep rond palliatieve zorg.

woonzorgcentrum-06
woonzorgcentrum-07

Animatiebegeleiding en activiteiten

ANIMATIE

Om het isolement en het monotone van het leven van de bewoners te doorbreken, bieden we ook dagelijks activiteiten aan: een film, een knutselactiviteit, een wandeling, een dansnamiddag, een spelletje, een kamerbezoek, een daguitstap, een zomerse barbecue, een optreden…

Dankzij de samenwerking met familie, scholen, verenigingen kunnen we voor een gevarieerd programma zorgen. We beschikken hiervoor ook over een enthousiaste groep van vrijwilligers die hulp bieden bij deze activiteiten.

PASTORAAL

De pastorale werking neemt binnen de voorziening een unieke en vooraanstaande plaats in. De pastoraal verantwoordelijke, de pastorale werkgroep en de parochiepriester zijn hierbij uw aanspreekpunt.

Hierbij wordt de geloofsovertuiging van elke bewoner wordt steeds gerespecteerd.

woonzorgcentrum-08
woonzorgcentrum-09
woonzorgcentrum-10

Logistieke diensten

MAALTIJDEN

Een professioneel team zorgt dagelijks voor verse maaltijden die binnenshuis bereid worden.

Er wordt ook rekening gehouden met de individuele noden (bv. bepaalde diëten) van onze bewoners. De bewoner mag bovendien zijn eigen verjaardagsmenu samenstellen.

KAPSALON

Twee dagen in de week komt er een zelfstandige kapster naar het woon- en zorgcentrum. Daarnaast kan de bewoner zelf gratis gebruik maken van de infrastructuur van het kapsalon op de andere dagen.

WASSERIJ

De persoonlijke was van de bewoner kan ofwel gebeuren door de familie ofwel meegegeven worden naar de wasserij.

woonzorgcentrum-11
woonzorgcentrum-12

Wachtlijst

Het woon- en zorgcentrum Sint-Anna beschikt over 80 woongelegenheden voor het huisvesten en verzorgen van bejaarden en heeft een dringende en niet-dringende wachtlijst. Voor die wachtlijsten worden volgende criteria en voorwaarden gehanteerd:

  • De minimumleeftijd van 65 jaar hebben.
  • Een correct ingevuld “aanvraagformulier” indienen.
  • Jaarlijks de update van de wachtlijst beantwoorden.
  • Het WZC op de hoogte houden van wijzigingen in je toestand (vb. hij/zij is geplaatst, overleden, verhuisd…).

Voor het online inschrijvingsformulier klik hier

Kamers

De kamers zijn uitgerust met aangepast meubilair door het WZC. U
mag zelf de kamer verder knus inrichten en een eigen accent geven. Er
is een afzonderlijke sanitaire ruimte met wastafel en toilet aanwezig.

Iedere bewoner beschikt bovendien over een oproepsysteem,
tv-distributie en mogelijkheid tot telefoonaansluiting.

Voor de kostprijs klik hier

woonzorgcentrum-13
woonzorgcentrum-14

Bezoek

Familie, vrienden, bezoekers zijn altijd welkom, daarom heeft het WZC geen vastgelegde bezoekuren.

De cafetaria, die 7 dagen op 7 wordt opengehouden door vrijwilligers, kan ook buiten de gebruikelijke openingsuren (14:00 tot 16:45u), gebruikt worden om bezoek te ontvangen.