WZC Sint-Anna wil een christelijk geïnspireerd en open (t)huis voor bejaarden zijn, en dit met de klemtoon op het familiale karakter. De bewoner staat centraal, heeft recht op een liefdevolle omkadering en kwaliteitsvolle individuele benadering.

Via inspraak en communicatie behouden wij voeling met de behoeften van onze bewoners, hun familie, vrienden en kennissen.

De instelling staat borg voor de professionele deskundigheid van alle medewerkers en investeert in de nodige infrastructuur en hulpmiddelen. Er wordt gestreefd naar warme comfortzorg en een degelijke palliatieve zorgcultuur.

De bewoners krijgen alle kansen om hun eigen geloofsovertuiging te beleven.

Wij zien het als een permanente opdracht zorg te dragen voor een goede samenwerking met plaatselijke verenigingen en initiatieven. Wij willen een geïntegreerde thuisbasis zijn voor de parochie- en dorpsgemeenschap en openbare diensten. De mantelzorg en het vrijwilligerswerk dragen wij een warm hart toe.

Wij streven naar een financieel en economisch verantwoord beheer met oog voor de betaalbaarheid van het ‘wonen’ van en het ‘zorgen’ voor de bewoners.

In een blijvende evoluerende samenleving staan wij open voor de nieuwe noden en verwachtingen die op ons afkomen.