In opvolging van de spiritualiteit van de Congregatie van de zusters van Sint-Vincentius (Eernegem), die reeds in 1879 startten met bejaardenzorg, wil het Rust- en Verzorgingstehuis Sint-Anna te Eernegem een christelijk geïnspireerd open (t)huis voor bejaarden zijn met een familiaal karakter. De bewoner staat hier centraal in een liefdevol verblijf door een kwalitatieve individuele benadering. Met een luisterend oor staan wij met een zorgende nabijheid klaar voor:

  • Valide en (zwaar)zorgbehoevende bewoners
  • Dementerende bewoners
  • Bejaarden die in kortverblijf/dagopvang komen

Via inspraak en communicatie zoeken wij een weg naar de behoeften van onze bewoners, hun familie, vrienden en kenissen:

  • Een rustige thuis waar men zich goed voelt, recht heeft op privacy en zorg draagt voor de nog aanwezige zelfstandigheid
  • Een warme thuis met open bezoekuren, vrije toegang tot tuin en gemeenschappelijke ruimtes
  • Een netjes verzorgde thuis met blijvende aandacht voor familiale gebeur­tenissen: verjaardag, moeder- en vader­dag, kerstfeest, … en met vrije toegang tot en inspraak bij de activiteiten (aan­gepaste daginvulling)
  • Een veilige thuis waar geborgenheid, geduld en empathie werkwoorden zijn
  • Een thuis waar de samenwerking en overleg met familie, vrijwilligers en de bestaande relaties gerespecteerd en gewaardeerd worden.

De instelling staat borg voor de profes­sionele deskundigheid van alle mede­werkers. Ze wil kansen bieden om te groeien via bijscholing en vorming tot mensen met aandacht voor verdraagzaamheid, respect en waardering, openheid, begrip en eerlijkheid, samenhorigheid, collegialiteit, bemoediging en vertrouwen. Daarnaast wil de instelling investeren in de nodige infrastructuur en hulpmiddelen.

Vanuit de christelijke inspiratie en sociale bewogenheid, ‘er zijn voor anderen’ , trachten wij de bewoners te laten ervaren dat elke medewerker zich onvoorwaardelijk inzet omdat iedere bewoner zich hier mag thuis­voelen. We zijn bereid een stukje van ons zelf te geven. We bieden hen de kans hun godsdienstige beleving te uiten. leder krijgt de ruimte om op een warmmenselijke manier te (mogen) sterven; er wordt gewerkt aan een palliatieve zorgcultuur.

Wij zien het als een permanente opdracht zorg te dragen voor een blijvende goede samen­werking met plaatselijke verenigingen en initiatieven. Wij willen een geïntegreerde thuisbasis zijn voor de parochie, dorps­gemeenschap en openbare diensten. De mantelzorg en het vrijwilligerswerk dragen wij een warm hart toe.

Wij streven naar een financieel en econo­misch verantwoord beheer met oog voor de betaalbaarheid van ‘wonen’ en ‘zorgen’ voor de bewoners. Aldus hebben wij in ons beleid aandacht voor ‘organiseren’ en structureren’. Anderzijds geloven wij in de noodzaak van ‘inspiratie’ en ‘motivatie’ om een rustgevende aanwezigheid te scheppen voor onze bewoners in een (t)huis waar men streeft naar een klimaat van ‘leven op eigen tempo’ en ‘genieten van een geïndividualiseerd zorgenpakket’.

Wij zijn bereid ons ‘bezig zijn’ te bewaken en bij te sturen. Wij staan open voor de nieuwe noden en verwachtingen die vanuit een evoluerende samenleving op ons afkomen.

EERNEGEM, 8 JUNI 2001

De Beheerraad & De medewerkers